preskoči na sadržaj

Osnovna škola Eugena Kumičića

Login
projekt e-Škole

 

E-Dnevnik

 
UPUTE

E-Skola

Raspored zvonjenja


RAZREDNA NASTAVA

PREDMETNA NASTAVA

Raspored sati

RASPORED SATI 
PREDMETNA NASTAVA
2019./2020.

5A 5B 5C
6A 6B 6C 6D
7A 7B 7C
8A 8B 8C
Kalendar 2021./2022. šk. god.

 

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Anketa
Razumijem potrebu provođenja uputa Stožera Civilne zaštite.
Brojač posjeta
Ispis statistike od 12. 5. 2010.

Ukupno: 906166
Ovaj mjesec: 5462
Ovaj tjedan: 307
Danas: 127
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Tražilica
Etički kodeks

ETIČKI KODEKS

 

 

ETIČKI  KODEKS 

NEPOSREDNIH NOSITELJA  

ODGOJNO – OBRAZOVNE DJELATNOSTI 

OŠ Eugena Kumičića Slatina 

 

 

 1. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Etički kodeks sadrži pravila uljudnog ponašanja nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti (dalje u tekstu: učitelji, stručni suradnici i ostali radnici) prema učenicima, roditeljima ili skrbnicima učenika, drugim građanima i u međusobnim odnosima,  te posljedice kršenja Etičkog kodeksa. 

Izrazi u ovom Etičkom kodeksu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na sve osobe, muškog i ženskog spola. 

 

 1. TEMELJNA NAČELA 

 

Članak 2. 

Na obavljanje poslova i ponašanje u Školi primjenjuju se načela: 

 

 1. Načelo poštivanja propisa i pravnog poretka Republike Hrvatske 

Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici trebaju poštovati pozitivne propise i pravni poredak Republike Hrvatske i svojim radom i ponašanjem omogućavati primjenu propisa prema svima u Školi pod jednakim uvjetima. 

 1. Načelo poštovanja dostojanstva osobe 

Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici  trebaju poštovati dostojanstvo svih osoba s kojima su u doticaju prigodom obavljanja poslova. 

Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici  imaju  pravo tražiti poštovanje svoje osobnosti od svih s kojima su u doticaju. 

 1. Načelo zabrane diskriminacije 

Svakome je u Školi u svakom obliku zabranjeno izražavanje diskriminacije prema rasi ili etničkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u građanskoj udruzi, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji. 

 1. Načelo jednakosti i pravednosti 

Učitelji, stručni suradnici i ostali radnici trebaju se prema trećima ponašati na način koji isključuje svaki oblik neravnopravnosti, zloporabe, zlostavljanja, uznemiravanja ili omalovažavanja. 

Učitelji i stručni suradnici ne smiju osobne interese pretpostaviti objektivnom prosuđivanju i profesionalnom obavljanju poslova. 

 1. Načelo samostalnosti nastavnog i drugoga stručnog rada 

Učitelju i stručnom suradniku jamči se pravo autonomnog djelovanja u izvođenju nastave i drugom stručnom radu u skladu s propisima, nastavnim planom i programom, nacionalnim i školskim kurikulumom. 

 1. Načelo profesionalnosti 

Radnici, a osobito učitelj i stručni suradnik treba prema obilježjima svoje struke odgovorno, savjesno i nepristrano ispunjavati obveze prema učenicima, roditeljima, skrbnicima i drugim građanima. 

 1. Načelo slobode mišljenja i izražavanja 

U svim područjima života i rada u Školi se potiče i podržava sloboda mišljenja i izražavanja. 

 1. Načelo zaštite okoliša i skrbi za održivi razvoj 

U Školi se sve djelatnosti trebaju obaviti u skladu s međunarodnim i domaćim standardima za zaštitu okoliša i održivog razvoja zajednice i društva. 

Članak 3. 

Učitelji i stručni suradnici dužni su čuvati dignitet struke i izvan radnog vremena u školi primjerenim i dostojanstvenim ponašanjem. 

 

 

 1. ODNOS UČITELJA, STRUČNIH SURADNIKA PREMA UČENICIMA 

 

Članak 4. 

 

Učitelji i stručni suradnici koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu dužni su prema učenicima: 

 

 • izvoditi odgojno-obrazovni rad u skladu s ciljevima, zadaćama i standardima osnovnog odgoja i obrazovanja, 

 • prenositi učenicima što stručnije znanja iz svojega predmeta ili područja, 

 • osigurati istinitost podataka i prezentaciju sadržaja primjerenu nastavnom predmetu, 

 • obrađivati nastavne sadržaje na način prihvatljiv i razumljiv učenicima, 

 • pridonositi intelektualnom razvoju učenika, 

 • saslušati i uvažavati učenikovo mišljenje, 

 • biti objektivni i nepristrani pri ocjenjivanju učenika uz obvezu suzdržavanja od svih postupanja kojima bi se određeni učenici preferirali, a kod drugih učenika stvarao osjećaj manje vrijednosti, 

 • uvažavati i prihvaćati učenike s različitim sposobnostima i interesima i omogućiti im odgovarajući intelektualni, emocionalni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim mogućnostima, 

 • poštovati i uvažavati učenikove sposobnosti te se s posebnom pažnjom odnositi prema učenicima s teškoćama u učenju i teškoćama u razvoju 

 • razvijati domoljublje, svijest o nacionalnoj pripadnosti i svim vrednotama povijesne, kulturne i etničke baštine Republike Hrvatske.  

 •  

Članak 5. 

 

Učenike treba odgajati da poštuju i uvažavaju sve osobe bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost u skladu s etičkim načelima, humanosti i čovjekoljublju. 

 

Članak 6. 

 

Kod saznanja o bilo kakvom obliku fizičkog ili psihičkog nasilja nad učenicima ili bilo kojem drugom društveno neprihvatljivom ponašanju koje može štetiti razvoju i tjelesnom ili psihičkom integritetu djeteta, učitelj i stručni suradnik dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti ravnatelja škole, koji je o tome obvezan izvijestiti nadležne institucije.  

 

Članak 7. 

 

Učitelji i stručni suradnici ne smiju učenikova znanja i uradke koristiti za svoje osobne potrebe ili probitke. 

Članak 8. 

 

U obavljanju odgojno-obrazovne struke učitelji i stručni suradnici dužni su odgovorno postupati sa svim informacijama kojima raspolažu o učenicima ili njihovim obiteljima. Svi ti podaci predstavljaju profesionalnu tajnu. 

Dužnost čuvanja službene i profesionalne tajne obvezuje i nakon prestanka rada u Školi, osim u situacijama kada je to odredbama posebnih zakona propisano, odnosno u postupcima pred nadležnim tijelima. 

 

 

 1. ODNOS  PREMA RODITELJIMA, SKRBNICIMA I DRUGIM GRAĐANIMA 

 

Članak 9. 

 

U odnosu prema roditeljima, skrbnicima i drugim građanima učitelji, stručni suradnici i ostali radnici trebaju nastupati pristojno, skromno, nepristrano, savjesno i profesionalno. 

Članak 10. 

 

U službenoj komunikaciji s roditeljima, skrbnicima i drugim građanima učitelji, stručni suradnici i ostali radnici trebaju se služiti hrvatskim jezikom i razumljivo se izražavati. 

Posebnu pozornost učitelji, stručni suradnici i ostali radnici trebaju obratiti na osobe s invaliditetom i druge osobe s posebnim potrebama. 

 

Članak 11. 

 

Nije dopušteno od roditelja, skrbnika ili drugih građana primati darove, usluge ili ih poticati na darivanje. 

 

 1. MEĐUSOBNI ODNOSI RADNIKA 

 

Članak 12. 

 

U međusobnim odnosima treba se iskazivati uzajamno poštovanje, povjerenje, pristojnost, strpljenje i suradnju.  

Ne smije se druge ometati u obavljanju njihovih poslova. 

 

Članak 13. 

 

U okviru svoga položaja ravnatelj Škole treba poticati učitelje, stručne suradnike i ostale radnike na kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju te korektan odnos prema roditeljima, skrbnicima i drugim građanima. 

 

 1. JAVNO NASTUPANJE RADNIKA 

 

Članak 14. 

 

Kod javnih nastupa u kojima predstavlja Školu, učitelji, stručni suradnici i ostali radnici mogu iznositi školska stajališta u skladu s dobivenim ovlastima i svojim stručnim znanjem. 

Kod javnih nastupa u kojima učitelji, stručni suradnici i ostali radnici ne predstavlja Školu, a koji su tematski povezani sa Školom, učitelji, stručni suradnici i ostali radnici su dužni naglasiti da iznose osobno stajalište. 

 

 

 1. UPOZNAVANJE NOVIH RADNIKA S ODREDBAMA ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 15. 

 

Ravnatelj Škole dužan je sve radnike upoznati s odredbama ovog Etičkog kodeksa. 

Radnici koji se primaju u radni odnos moraju, prije potpisivanja ugovora o radu, biti upoznati s odredbama ovoga Etičkog kodeksa. 

 

 1. JAVNOST ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 16. 

 

Ovaj etički kodeks objavljuje se na oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama škole. 

 

 1. POŠTIVANJE ETIČKOG KODEKSA 

Članak 17. 

 
Postupanje prema odredbama ovoga Etičkoga kodeksa obveza je svih neposrednih nositelja odgojno - obrazovne djelatnosti u školskoj ustanovi. 

 1. STUPANJE NA SNAGU 

 

Članak 18. 

 

Ovaj etički kodeks stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole. 

 

Članak 19. 

 

Stupanjem na snagu ovog Etičkog kodeksa prestaje važiti Etički kodeks od 24. travnja 2009. godine. 

 

KLASA: 003-05/15-01/13 

URBROJ: 2189-23-08/1-15-1  

 

Predsjednica Školskog odbora: 

Renata Grahovac, mag. prim. educ 

 

 

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči škole dana 01. lipnja 2015. godine, a stupio je na snagu 10. lipnja 2015. godine. 

 

 

Ravnateljica: 

Božica Majhen, dipl. pedagog 

preskoči na navigaciju