2021-10-12 12:45:59

Učenici iz Slatine nastavljaju suradnju sa školom u Indiji

Učenici 7.a razrednog odjela na nastavi engleskog jezika pod vodstvom knjižničarke Melite Schmitz i nastavnice Ive Vilček putem video poziva pratili su nastavu učenika u Indiji i njihovog učitelja doktora Aloka Kumara Swaina. Želja za suradnjom proizašla je iz nacionalnog kurikuluma engleskog jezika i godišnjeg izvedbenog kurikuluma za sedmi razred u sklopu kojeg se na nastavi obrađuje kultura i način života u Indiji.

Na ovom zajedničkom susretu, učenici su naučili mnogo o važnosti zdrave prehrane, usporedili su svoja iskustva s načinom prehrane u Indiji i naučili o povezanosti prehrane i fizičkog i mentalnog zdravlja. Osim toga, naučili su koja je povezanost fizičkog i mentalnog zdravlja te kako svakodnevna tjelesna aktivnost pomaže u pročišćenju uma i postizanju zadovoljstva sa samim sobom. Doktor Kumar objasnio nam je i koja je uloga sreće i zadovoljstva samim sobom u životu pojedinca. Učenici doktora Kumara pokazali su nam svoje vještine i zadivili nas raznim asanama (položaj tijela). Ovaj tip nastave i međunarodne suradnje izvrsna je prilika da učenici usporede vlastitu kulturu sa kulturama drugih zemalja te da razvijaju toleranciju i prihvaćanje različitosti što je jedna od glavnih domena nacionalnog predmetnog kurikuluma engleskog jezika unutar Škole za život.

Ova aktivnost ujedno je i aktivnost unutar Erasmus+ projekta koji se provodi u našoj školi pod nazivom ''Škola mira i prijateljstva''.

U vježbanju su sudjelovali učenici Aditi Mishra, Kishan Ratha, Dipika Subudhi, Chinmya Maharana.

Učenici 7.a, razre i nastavnice Iva Vilček i Melita Scmitz šalju zahvale doktoru Kumaru i njegovim učenicima

Iva Vilček, prof.

 

Students from Slatina continue their partnership with school in India

Seventh grade students in their english language class, together with teachers Melita Schmitz and Iva Vilček, followed a class held by doctor Alok Kumar Swain and his students in India via video call. This partnership resulted from the national curiculum for english language and annual curiculum for english language in grade 7 within which students learn about the culture and way of life in India.

During this video call, students learned about the importance of healthy diet, they were able to compare their diet with diet in India, and they learned about the connection between diet and physical and mental health. Moreover, Alok explained the connection between physical and mental health and how daily physical activity helps in clearing the mind and achieving self-satisfaction. Doctor Kumar explained what the role of happiness and self-satisfaction in person's life is. Doctor Kumar's students presented their skills and amazed us with different asanas (bodily positions). This type of teaching and international cooperation is a great opportunity for our students to compare their culture with the culture of coutries around the world and grow tolerance  which is one of the main domains of national curiculum for english language in School for life.

This activity is also one of the activities in Erasmus+ project ''School of peace and friendship'' which is implemented in our school.

Students from India are: Aditi Mishra, Kishan Ratha, Dipika Subudhi and Chinmya Maharana. 

7th grade students and their teachers Iva and Melita send their thanks to doctor Kumar and his students

Iva Vilček, prof.


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina