2021-10-05 15:12:56

Erasmus+, KA1 Škola mira i prijateljstva, Poticanje čitanja i vježbe disanja i koncentracije u PŠ Bakić

Da je tjelesno zdravlje važno i da može biti narušeno dugotrajnim sjedenjem kao i pretjeranim korištenjem digitalnih uređaja zaista je jasno svakome, a pogotovo učenicima OŠ Eugena Kumičića koji sudjeluju u projektu Škola mira i prijateljstva koji se bavi upravo tom tematikom. Voditeljica projekta i izvannastavne aktivnosti Pronađi mir u sebi Melita Schmitz pokazala je učenicima PŠ Bakić i njihovim učiteljicama Renati Grahovac i Elici Prebeg jednostavne vježbe disanja i koncentracije koje smanjuju napetost mišića, pospješuju koncentraciju i samim time poboljšavaju učenje. Sve vježbe izvode se prema priručniku kojega je objavila Poliklinika za zaštitu djece i mladih iz Zagreba.

 

Ujedno je knjižničarka učenicima čitala priče pa su zajedno razgovarali o pravima djeteta budući da su učenici čuli priče koje potiču raspravu o pravima djece na život u slobodi, pravo na igru, pravo na slobodno izražavanje te su na taj način obilježili manifestaciju Dječji tjedan koja se provodi od 4. do 10. listopada ove godine.

M. Schmitz


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina