2021-09-24 09:42:29

Erasmus+, KA1 Škoal mira i prijateljstva, diseminacija projekta; Projekt „Škola mira i prijateljstva“ predstavljen članovima ŽSV nastavnika hrvatskoga jezika Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije

Voditeljica projekta Melita Schmitz utorak, 21. rujna 2021., na poziv voditeljice Vijeća Danijele Vrtiprah  predstavila je projekt Škola mira i prijateljstva financiran sredstvima Europske unije kroz Erasmus+ program Ključnom aktivnošću 1 u vrijednosti od 25.446 eura članovima Županijskoga stručnoga vijeća hrvatskoga jezika srednjih škola Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije.

U online izlaganju predstavljene su sve aktivnosti koje se provode u projektu s posebnim naglaskom na vježbe Mindfulnessa koje se mogu koristiti kao motivacija u nastavi književnosti te kao način smirivanja uma i koncentriranja prije interpretativnoga čitanja književnih tekstova.

Vježbe Mindfulnesa izvode se po priručniku kojega je pripremila Poliklinika za zaštitu djece i mladih iz Zagreba.

Melita Schmitz, dipl. bibl.


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina