2021-09-20 09:57:26

Terenska nastava učenika šestih razreda

Učenici šestih razreda su dana 16. rujna 2021.g. bili na terenskoj nasatvi Kontinentalna listopadna šuma koja je planirana Školskim Kurikulumom i Godišnjim planom i programom. Terenska nastava odvijala se Noskovačkoj Dubravi, posjetiteljski centar Dravska priča. Područje u kojem se nalazi Posjetiteljski centar  Dravska priča pod višestrukom je zaštitom (Spomenik parkovne arhitekture – Skupina stabala u Noskovačkoj Dubravi, Regionalni park Mura – Drava, prekogranični Rezervat biosfere Mura- Drava – Dunav pod zaštitom UNESCO - a  i Europska ekološka mreža Natura 2000).

Učenike i učitelje Silviju Mađarić, Elviru Vujić, Mariju Majer i Ivana Drokan bili su dočekani od ravnateljice JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom gđe. Tatjane Arnold Sabo i djelatnike centra koji su im zaželjeli dobrodošlicu i ugodan radni dan. Nakon toga svaka skupina uputila se na određenu radionicu: razgled stalnog postava Centra gdje su učenici upoznali svijet sova, šišmiša, leptira, flore ovog kraja te CITES edukativnog kutka koji je jedan od samo tri u našoj zemlji te zagolicali um i maštu naših učenika; rad u bioistraživačkoj stanici -  gdje su imali mogućnost mikroskopirati različitih trajnih preparata; posjetili rode i perivoj Centra; multimediji koji se nalazi u sklopu centra. Terensku nasatvu završili smo obilaskom poučne staze „Dravi u zagrljaj“ i promatranjem ptice s promatračnicom koristeći se dalekozorima i durbinom.

Učenici su bili oduševljeni, a kako su se proveli pogledajte na slikama u nastavku.


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina