2021-07-09 09:41:22

Erasmus+, KA1 Škola mira i prijateljstva, Kreirajmo zajedno; Anketa o međuvršnjačkom zlostavljanju

Nakon provedene anonimne ankete među učenicima OŠ Eugena Kumičića Slatina, u kojoj je putem školske aplikacije Teams sudjelovalo 318 učenika, a kojom se kroz 20 pitanja zatvorenog tipa trebao dobiti uvid u stavove učenika o međuvršnjačkom zlostavljanju  - dobili smo sljedeće rezultate:

1. Postoji li nasilje u našoj školi (verbalno, fizičko, internetsko)? (316 odgovora)

Većina učenika, točnije 67%, smatra da postoji neka od navedenih vrsta nasilja, a tek 32 % smatra da ne postoji. Obzirom da ipak većina odgovora glasi MOŽDA (44,3%) zaključujemo da učenici naše škole nisu sigurni što se sve ubraja u nasilje ili ga sa sigurnošću ne prepoznaju što znači da moramo poraditi na ovoj temi.

2. Koja je od navedenih vrsta nasilja najčešća: verbalno, fizičko, internetsko, podjednako? (290 odgovora)

15,2% učenika naše škole smatra da je najčešća vrsta nasilja internetsko, a podjednak broj 15,9% učenika odlučilo se za fizičko nasilje. 36,9% smatra da se u našoj školi sva navedena nasilja događaju podjednako često no znakovit je postotak od 32,1% učenika koji verbalno nasilje navode kao broj jedan među vrstama nasilja koja prednjače u našoj školi.

3. Postoji li nasilje učenika na učenicima?  (314 odgovora)

Najveći postotak naših učenika smatra da ponekad postoji nasilje učenika na učenicima, 39,2%. Izričito DA,  tvrdi 32,8% učenika naše škole dok 28% učenika kaže da u našoj školi ne postoji nasilje učenika na učenicima.

4. Postoji li nasilje učenika nad učiteljima?  (313 odgovora)

87,9% učenika naše škole odgovorilo je da nema saznanja o nasilju učenika nad učiteljima, dok 12,1% učenika tvrdi da nasilje učenika nad učiteljima ipak postoji.

5. Postoji li nasilje učitelja nad učenicima?  (314 odgovora)

Tri četvrtine ispitanih učenika, njih 75,2% odgovara da u našoj školi ne postoji nasilje učitelja nad učenicima. Ipak, 24,8% učenika tvrdi da nasilje učitelja nad učenicima ipak postoji.

6. Ukoliko si žrtva nasilja, bi li se ikome obratio? (313 odgovora)

Učenici naše škole, u slučaju da su žrtve nasilja, ipak bi se odlučili povjeriti nekoj osobi od povjerenja i to u vrlo visokom postotku, 89,5%. 10,5% učenika naše škole ne osjeća se dovoljno sigurno napraviti isto, što je znak za zabrinutost i poruka da se mora poraditi na osnaživanju i poticanju naših učenika kako bi se u bilo kojoj situaciji odlučili prijaviti nasilje.

7. Kome bi se obratio: članu obitelji, prijatelju, učitelju/razredniku, školskom pedagogu/psihologu?  (311 odgovora)

Među učenicima koji su na prethodno pitanje odgovorili sa DA, njih 60,5% obratili bi se u slučaju nasilja  članovima svojih obitelji. 23,5% bi razgovaralo sa učiteljima ili razrednicima dok njih 10% vjeruje školskom pedagogu ili psihologu te bi rješenje problema potražili kod njih.  6% ispitanih učenika u slučaju nasilja obratilo bi se prijatelju.

8. Bi li prijavio nasilje da znaš da se dogodilo?  (314 odgovora)

Zadovoljavajuća je činjenica da učenici naše škole ne bi prešutjeli ukoliko bi imali saznanja da se dogodilo nasilje u našoj školi. Njih čak 85% bi svoja saznanja podijelili s nekom osobom od povjerenja. Međutim, zabrinjava nas postotak od 15% učenika koji bi svjesno zatajili da su svjedocima ili imaju saznanja o nasilju koje se događa učenicima ili učiteljima naše škole.

9. Iz kojih razloga ne bi prijavio nasilje: to nije moj problem, strah, nisam „cinker“, pomogao bih samo najboljem prijatelju? (260 odgovora)

45,4% ispitanih učenika naše škole iz straha ne bi prijavili nasilje. Zabrinjavajuće je da čak 22,3% učenika smatra da nasilje koje se ne vrši nad njima nije njihov problem te zbog toga ne bi isto prijavili. 21,9% učenika bi pomoglo i prijavilo nasilje isključivo u slučaju da se radi o najboljem prijatelju, dok  njih 10,4%  tvrdi da nisu „cinkeri“ i da je to razlog zbog kojega bi prešutili saznanja o nasilju. Isto tako nameće se pitanje zašto na ovo pitanje značajan broj učenika nije uopće odgovorilo.

10.  Tko su najčešće žrtve nasilja u tvojoj školi: odlični učenici, tihi i povučeni učenici, glasni i nemirni učenici, učenici nižeg socio-ekonomskog statusa, pripadnici drugih narodnosti, učenici s posebnim potrebama?  (282 odgovora)

37,6% učenika koji su pristupili ovoj anketi smatra da su najčešće žrtve nasilja u našoj školi tihi i povučeni učenici. Za glasne i nemirne učenike to smatra 29,8% učenika, dok su se približnim postotkom ispitanici odlučili za ostale i to: 9,6% odlični učenici, 8,9% učenici nižeg socio-ekonomskog statusa, 8,5% pripadnici drugih narodnosti te 5,7% učenici s posebnim potrebama.

11. Je li nasilje češće nad djevojčicama ili dječacima? (298 odgovora)

53,7% učenika misli da su nasilju podjednako izloženi svi bez obzira na spol, 32,6% da je češće nad dječacima, dok 13,8% misli da je češće nad djevojčicama što je suprotno našim očekivanjima.

12. Sudjeluješ li s drugom djecom u ogovaranju nekoga?  (305 odgovora)

DA – 16,4%       NE – 83,6%    

13. Koristiš li psovke i uvredljive izraze?  (312 odgovora)

DA – 20,5%    NE – 79,5%    Iako je znatno veći broj učenika odgovorio da ne koristi uvrede i psovke trebamo se zabrinuti da petina ispitanih učenika ipak koriste takve riječi.

14. Jesi li ikada dobio/la uznemirujuću poruku putem društvenih mreža?  (313 odgovora)

DA – 26,8%      NE – 73,2%    Veći dio učenika izjavljuje da ne dobiva poruke uznemirujućeg sadržaja no značajan je broj onih učenika koji jesu bili izloženi takvim porukama.

15. Je li netko o tebi širio neistine na društvenim mrežama?  (314 odgovora)

DA – 21%      NE – 79%   Rezultati prethodna dva pitanja su slični odgovorima na ovo pitanje pa možemo pretpostaviti da su povezani.

16. Jesi li ti o nekome širio neistine na društvenim mrežama?  (312 odgovora)

DA – 2,6%    NE – 97,4%   Zanimljivo je da gotovi svi učenici koji su sudjelovali u anketi smatraju da oni sami ne šire neistine dok o njima netko jest.

17. Jesi li se ikada u školi potukao s nekim?  (313 odgovora)

DA – 24%    NE – 76%     Čak četvrtina učenika se fizički obračunavala s drugim učenicima što nam je pokazatelj da na tom području moramo još više raditi.

18. Misliš li da se u tvojoj školi dovoljno radi na prevenciji i sprječavanju nasilja?  (312 odgovora)

DA – 63,5%    NE – 36,5%   Pozitivno je što veći broj učenika misli da se dovoljno radi, a zbog ovakvih odgovora očito je da treba još više.

19. Na koji način bi ti mogao pridonijeti prevenciji nasilja u tvojoj školi? (153 odgovora)

Samo 153 učenika je uopće pokušalo dati odgovor na ovo jedino pitanje otvorenog tipa, a niti jedan odgovor nije ponudio konkretno rješenje prevencije nasilja.

20. Smatraš li da je tvoja škola sigurno mjesto?  (313 odgovora)

DA – 74,4%     NE – 25,6%  Iako većina učenika smatra da je naša škola uglavnom sigurno mjesto ipak se trebamo zabrinuti što četvrtina ispitanih učenika misli da škola nije sigurno mjesto.

ZAKLJUČAK:

Iz dobivenih rezultata ankete vidljivo je da je veći dio naših učenika zadovoljan u školi i smatraju da je prilično sigurno mjesto, da se radi na prevenciji i da su uglavnom upoznati s mogućim opasnostima, vrstama i oblicima vršnjačkog zlostavljanja i cyberbullinga no kako većina učenika smatra da u našoj školi ipak postoje različiti oblici nasilja među učenicima, poglavito verbalnog nasilja očigledno je da je potrebno sustavno i dalje raditi na prevenciji i sprečavanju bilo kakvog oblika nasilja. To ćemo na temelju rezultata ove ankete realizirati u narednom periodu kroz osmišljavanje radionica na kojima ćemo s učenicima uporabom različitih dramskih tehnika poticati mirne načine rješavanja sukoba i stvarati miroljubivo okružje.

Učiteljice: Kristina Premec i Željka Novotni

 

 

 

 

 

 

 


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina