2020-03-20 21:21:34

Odluka o obavljanju rada radnika kod kuće

Ravnateljica Škole je danas, 20.ožujka 2020., na temelju članka 7.stavka 2. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19), članka 72. Statuta Osnovne škole Eugena Kumičića i Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 19.ožujka 2020., donijela 

ODLUKU 

o obavljanju rada radnika kod kuće.

Odluka se nalazi u privitku, kao i raspored rada pomoćno-tehničkog osoblja.


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina