2020-02-18 13:54:40

Sadnja šumskih voćkarica divlje jabuke u školskom dvorištu

Kako se polagano budi proljeće mi počinjemo s podmlađivanjem drveća u  našem školskom dvorištu.U blizi školskog eko vrta posadili smo četiri sadnice šumske voćkarice divlje jabuke.Na taj smo način doprinjeli bioraznolikosti vrsta u školskom dvorištu,ali i sačuvali od zaborava ove stare sorte.


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina