2020-02-17 16:54:57

Erasmus+, KA1 Škola bez granica, Učenje na otvorenom (sekvoja nastavak)

Učenici i učiteljica kemije Rajka Avirović Gaća odredili su mjesto u školskom dvorištu na kojemu će, kada se ustale vremenske prilike, postaditi sadnicu sekvoje. Učenici su odredili geografske kordinate, sastava tla, izmjerili temepraturu tla na 5 i 10 centimetara dubine. Osim toga, izmjerili su uz pomoć Labdisca, temperaturu zraka, vlažnost i tlak zraka te površinsku temperaturu zemlje. Mjerenja se provode po GLOBE protokolima i koristit će za istraživački projekt.

 

 

Izvor: Rajka Avirović Gaća, učiteljica kemije


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina