2020-02-12 09:59:48

Erasmus+, KA1 Škola bez granica, Mali istraživači (sekvoja)

U mjesecu siječnju, učenici trećih i petih razreda naše škole (Mali istraživači) -  u pratnji učiteljice prirode Rajkom Avirović Gaća i Renatom Grahovac, posjetili su gradski park i sekvoju.. Ondje su započeti radovi na sanaciji okolnih zgrada te smo u suradnji s Gradom Slatina uzeli uzorak tla uz sekvoju koji ćemo analizirati te smo izmjerili potrebne parametre tla. Nakon toga svaka od naših dviju škola (OŠ Josipa Kozarca i OŠ Eugena Kumičića) planira sadnju sadnice sekvoje u svom školskon dvorištu što će biti rezulatat završenog projekta.


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina