2019-11-03 16:04:21

Integrirani dan u 4.c

Integrirani dan u 4.c. Budući da slika govori više od 1000 riječi, pogledajte o čemu se radi. 

Likovna kultura:redfinicija, rekompozicija, tonovi boja, dizajn, kontrast boje i neboje..Međupredmetne teme...Obilježavanje dana kravate i dana štednje..povezanost s lokalnom zajednicom,,


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina