2019-10-30 11:23:29

Evaluacijski posjet našoj školi

Našu je školu 23. listopada posjetila Kylie Bradfield sa Sveučiliša u Stirlingu kao predstavnica British Councila koji je odgovoran za evaluaciju provedbe Cjelovite kurikularne reforme u Republici Hrvatskoj.

Njezin je nadzor obuhvaćao tri škole u RH, a jedna od dviju osnovnih bila je i naša škola. Iako je šteta što naši šestaši nisu taj dan bili u školi jer su imali terensku nastavu na Jankovcu, ostatak naše školske ekipe uspio je gđi Bradfield dati do znanja kako je naša škola uistinu ambelamtski prikaz provedbe reforme.

Najveći je dio dana naša evaluatorica provela s ravnateljicom Božicom Majhen koja joj je pokazala našu školu te PŠ Bakić i PŠ Josipovo, a u vrsnost naših učitelja se imala priliku uvjeriti dolaskom na nastavni sat učiteljica Silvije Mađarić i Vesne Košutić. O općoj klimi u školi i različitim oblicima suradnje između škole, roditelja i institucija raspitala se u razgovoru s učiteljicom Marijanom Toplak, a posebno su je zanimali oblici podrške učiteljima te promjene koje su učitelji ugradili u svoj rad nakon početka Eksperimentalnog programa Škola za život te kako su međupredmetne teme ugrađene u naš ovogoddišnji Kurikulum.

Na kraju je posjeta svoja zapažanja i iskustva gđa Bradfield iznijela mentoricama u Školi za život Neviji Brstilo i Svjetlani Urbanek, ali je prije toga ravnateljici iznijela svoje zadovoljstvo izgledom, opremom i funkcionalnošću naše škole.

 


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina