2019-10-01 16:24:46

Erasmus+, KA2 GAME, logo

Osnovnoj školi Eugena Kumičića Slatina odobren je Erasmus+ projekt, unutar Ključne aktivnosti 2 – školska partnerstva, naziva „GAME“ (Generative Application to Manage Education). Glavni cilj projekta je razmjena dobre prakse. Projekt je službeno započeo 1. rujna 2019. te ukupno traje 24 mjeseca.  Države koju sudjeluju u projektu su Turska (koordinator projekta), Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Grčka, Portugal i Latvija. Našoj školi odobreno je 23.075,00 eura za provođenje mobilnosti u sklopu projekta u kojima će sudjelovati učitelji i učenici naše škole. 

Tijekom mjeseca rujna sve partnerske škole imale su zadatak izabrati najljepše dječje radove u natjecanju za izbor naj loga projekta. Radove učenika koje smo stavili u članak, također smo poslali i koordinatoru projekta, te se nadamo da će jedan od ovih  kreativnih i zanimljivih radova biti ujedno i naš logo projekta.

 

rad učenika 1. razreda, učiteljica Spomenka Bošnjak

 

rad učenika 1. razreda, učiteljica Mira Brezovčan

 

rad učenice 3. razreda, učiteljica Renata Grahovac

 

rad učenice 5. razreda, učiteljica Ivana Strupar

 

rad učenice 8. razreda, učiteljica Silvija Mađarić

 

 

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+ / Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

 

 


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina