2019-04-30 08:14:43

Implementacija novih književnih naslova u kurikul hrvatskoga jezika u Školi za život

Osnovna škola Eugena Kumičića iz Slatine jedna je od 74 škole koja ove školske godine 2018./2019. sudjeluje u eksperimentalnom programu Škola za život. Knjižničarka Melita Schmitz u sklopu poticanja čitanja i razvijanja ljubavi prema knjizi uvodi nove naslove  koji se još nisu čitali i koji nisu bili dostupni korisnicima.

Autorica Sunčana Škrinjarić napisala je nekoliko naslova koji se koriste u smislu poticanja čitanja (za učenike nižih razreda): Nezadovoljna bubamara, Gospođica Neću, Dječak koji je znao sve, a koji izuzetno pozitivno djeluju na djecu te im omogućavaju raspravu o temeljnim ljudskim vrijednostima i vrlinama kao što su hrabrost, laž, odlučnost, zadovoljstvo sobom, samopoimanje te prijateljstvo.

Zanimljivi detalj  dječjeg opažanja jest ono što su izrekli da ta Sunčana Škrinjarić baš piše  lijepe priče za djecu te su se izrazito veselili najavi novoga naslova dotične autorice.

Ovi književni predlošci savršena su podloga za razvoj temeljnih komunikacijskih vještina kao što su davanje povratne sprege i aktivnoga slušanja.

U sklopu početka nastavnoga sata knjižničarka Schmitz prakticira i vježbe svjesnoga disanja kao i takozvane pametne pokrete koji se primjenjuju kao male stanke tijekom učenja, a koje aktiviraju mozak i pomažu pri koncentriranju.

Više fotografija pogledajte ovdje.


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina