2019-03-11 23:13:42

Link to learn iz gledišta učitelja

OŠ Eugena Kumičića u suradnji s OŠ Ludina provodi Međuškolski projekt Link to learn. Aktivnost se ostvaruje kao dio projekta podrške Ministarstvu znanosti i obrazovanja u provođenju kurikularne reforme koji financira Europska unija putem Službe za potporu strukturnim reformama Europske unije, a provodi British Council.

Suradnja je započela krajem siječnja na edukaciji koju pohađa 12 ravnatelja/ica škola uključenih u Eksperimentalni program, a cilj joj je, kako su dogovorile ravnateljice Božica Majhen i Sonja Pribolšan-Pongračić, unapređivanje učenja i poučavanja kroz suradnju partnerskih škola.

U našoj je školi kao metoda učenja odabrana istraživačka (projektna) nastava u kojoj su klinci izvukli temu iz šešira i bacili se u istraživanje. Tijekom učenja im je na raspolaganju bio predmetni učitelj koji im je davao upute i nadgledao njihov napredak. Istraživanje je trajalo 10 dana tijekom kojih su bilježili napredak i organizaciju rada, a rezultat rada je trebao biti plakat, Ppt prezentacija, video uradak ili koji god odabrani način za prikazivanje rezultata. Bilo je 10 tema i ishodi svih su primjenjivi na razradu predmetnih ishoda (TK, HJ, Engl., Pov., Geo., Pri., GK, Vj.) i očekivanja međupredmetnih tema te su aktivnosti i pristupi vrednovanju inkorporirani u upute dane učenicima. U sklopu Projekta su neki učenici išli u Zavičajni muzej Slatina gdje im je arheolog održao predavanje o nalazištima mamutskih kostiju i predmeta iz doba Rimskog Carstva. Ostali su izvori za druge teme bili internet, Glazbena škola Milka Kelemena, posjet OPG-ovima, gradska i školska knjižnica, Župni ured te udžbenici navedenih predmeta.

Bit je bila da svaki uključeni učitelj sudjeluje u osmišljavanju konkretnih aktivnosti, strategija i metoda međuškolskog projekta te svog predmeta, definira ishode aktivnosti, motivira učenike, provodi aktivnosti i sudjeluje u izradi izvješća o provedenim aktivnostima i realizaciji planiranih aktivnosti i ishoda, da dijeli svoja iskustva u radu i primjeni suvremenih strategija poučavanja s učiteljima u svojoj školi i u školi partneru.

Učenici naše škole (njih 15) su bili na terenskoj nastavi u Kutini i u posjetu OŠ Ludina, a za tjedan dana je njihovih 14 učenika došlo k nama. Nakon terenske nastave su došli u našu školu gdje su predstavili rezultate svojih istraživanja. Bilo je nekoliko video uradaka i Swayeva, ali većinom su učenici izrađivali plakate i Powerpoint prezentacije. Kako je izrada .ppt prezentacija okosnica ishoda na nastavnom predmetu Informatika, u sklopu predstavljanja rezultata se provodilo i vrednovanje kao učenje usmjereno na tu temu, ali ne samo u okviru sadržaja vezanih uz H/hrvatski jezik, već i ostale predmete vezane uz Projekt, tj. uz učenički život na duge staze i općenito.

Nakon što su vidjeli nekoliko uradaka i bili publika predstavljanju rada, bili su „prisiljeni“ dati brojčanu ocjenu. Zatim su porazgovarali koliko je teško ocijeniti nečiji rad, kako je važno biti pravedan i objasniti svoju ocjenu, ali i kako bi zapisani elementi pomogli i u vrednovanju i u budućim izradama prezentacije. Prionuli su poslu te su učenici obiju škola na Padlet ploči zapisivali elemente koje smatraju važnim za vrednovanje .ppt prezentacije kako bi imali objektivan orijentir pri izradi budućih, ali i za vrednovanje preostalih prezentacija vezanih uz Projekt.

U završnom dijelu druženja su učenici vrednovali radove vršnjaka koristeći zapise na Padletu kao svojevrsnu listu za procjenu te su priznali da im je tako mnogo lakše vrednovati. Veći dio elemenata i dodavanje kriterija se zbio na sljedećem satu Hrvatskoga jezika, a nakon toga je učiteljica dodala preostale elemente koje smatra važnim te će ih otisnuti i podijeliti učenicima (naum je bio podijeliti i radove i rubrike u MS Teams grupi, ali se učenici naše škole nisu uspjeli prijaviti u grupu jer su morali preuzeti aplikaciju za koju su trebali Google račun, a, kako to nemaju (i ne smiju imati), zasad smo ostali na tradicionalnom načinu). Postoji svjesnost o opsežnosti navedene rubrike, ali se ona dade usitniti te se u određenim fazama učenja i vrednovanja može staviti naglasak na pojedine elemente. Postoji i nada da će problem s Google računom učenika biti riješen te da će učenici uspjeti podijeliti svoje radove, dobiti povratnu informaciju ostalih učenika te vrednovati radove vršnjaka.


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina