2019-03-08 19:15:17

Erasmus+, Kids from the future, Tečaj u Portugalu

Učiteljica razredne nastave Jasna Kizivat i edukacijska-rehabilitatorica Ivana Sabolić sudjelovale su na tečaju „SPECIAL NEEDS: THE CHALLENGE OF INCLUSION “ u Portugalu, u sklopu Erasmus+ KA1 projekta „Kids from the future“ koji se u našoj školi provodi od 1.srpnja 2018. Projekt financijski podržava Agencija za mobilnost i programe Europske Unije. Tečaj je trajao od 25.veljače. 2019. do 2.ožujka 2019. godine. Organizator tečaja je  CREF - Centro de Recursos Educativos e Formação. 
Na tečaju su osim navedenih učiteljica naše škole, sudjelovale su dvije učiteljice iz Španjolske, dvije iz Poljske, jedna iz Slovenije, jedna iz Italije i pet učiteljica iz Litve. 

 

Na ovom tečaju polaznici su dobili nove ideje za uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u redovan razred te o načinima korištenje ICT alata.
Tečaj je uključivao praktičan rad s posjetom različitim vrstama škola, službenim i privatnim, poput instituta Hellen Keller i Cercizimbra. Također je uključivao posjet školama koje razvijaju metodologije prema korištenju "Učionice budućnosti" u kojoj će učitelji biti mentori, a ne prenositelji znanja, uključujući mobilne uređaje u obrazovanju.

Tečaj je bio namijenjen nastavnicima i školskom osoblju od predškolske razine do osnovnog, srednjeg, stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih osoba. 
Edukacija je uključivala slijedeće teme: gluhi i slijepi u inkluzivnom obrazovanju, Portugalski obrazovni sustav – učenici s teškoćama u razvoju u redovnoj školi,  osobitosti djece s autizmom, korištenje ICT alata, cerebralna paraliza, boccia game.

Prilikom posjeta različitim vrstama škola promatrali smo odnos inkluzivne društvene i odgojno-obrazovne zajednice prema učenicima s teškoćama, njihovo uključivanje, školovanje, pružanje podrške te vrednovanje postignuća unutar odgojno obrazovnog sustava. Istaknuto  je kako su najvažnije prilike za ostvarivanje potencijala, one prilike koje učenici s teškoćama svakodnevno imaju u svom razredu.

Po završenoj edukaciji organiziran je završni razgovor polaznica iz svih zemalja. Cilj razgovora bio je rasprava i sažimanje svih sadržaja što su ih polaznice imale priliku vidjeti, naučiti, iskusiti te pomoći polaznicama u planiranju, organiziranju i provođenju stečenih znanja u svom radu. Završni zadatak bio je grupni rad gdje je svaka grupa predstavila usvojenost danih sadržaja tijekom tjedna.

 

Izvor: Ivana Sabolić i Jasna Kizivat, učiteljice

 

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+ / Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina