2018-09-26 23:29:26

I naša je škola Škola za život

Iako je to već vjerojatno notorna činjenica, daje se na znanje da je OŠ Eugena Kumičića jedna od triju škola na području Virovitičko-podravske županije (uz OŠ Suhopolje i SŠ Marka Marulića iz Slatine) koja sudjeluje u provedbi Eksperimentalnog programa Cjelovite kurikularne reforme Škola za život. Inače, naša je škola jedna od 48 osnovnih škola s područja Republike Hrvatske koje su izabrane za sudjelovanje u Programu te taj izbor svakako želimo opravdati.

Učitelji naše škole se vrijedno pripremaju od travnja ove godine da bi reformu provodili što spremnije, što sigurnije, a time i- što bolje, a ona zahvaća učenike prvog, petog i sedmog razreda (potonje u tzv. STEM području- biologiji, kemiji i fizici).

Najveći se zaokret treba primijetiti u pristupu učenju i vrednovanju.

Za učenje to znači da nastava treba manje biti  usmjerena na poučavanje učitelja/ice, a više na same učeničke aktivnosti unutar nastavnog predmeta u kojima će oni učiti kroz činjenje i kritičko razmišljanje, ali usmjerava se i na sam proces učenja i razvoj sveukupne učenikove osobnosti.

U vrednovanju je naglasak na osviještenosti da ono ne znači (samo) ocjenjivanje, već mu je cilj poticati učeničku samostalnost, praćenje napretka svakog učenika te pružanje povratne informacije učeniku u svakoj fazi njegova rada, bilo da se radi o znanju, vrijednostima ili vještinama.

Ovim ste putem pozvani pratiti izvještaje o aktivnostima vezanim uz provođenje Eksperimentalnog programa, a njih ćemo se truditi davati pravovremeno, ažurno, objektivno i jasno.

 


Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina